Då är det miljödriven innovation som gäller i Södertälje

with 1 Comment

Campus Telge Business Day den 16/2 är en dag då studenter, entreprenörer och samhällsaktörer möts. Här diskuteras framtidsfrågor och samhällsutvecklingen som hänger ihop med Södertäljes utmaningar och möjligheter. Under förmiddagen är temat miljödriven teknik och hållbar utveckling och My Tomorrow kommer att hålla i en workshop om Strategiska framtida utmaningar:

 
– Vilken kompetens behövs för att klara framtidens krav på hållbarhet?
– Var finns kompetensen och hur får vi den att stanna i regionen?
– Vad kan nya företag bidra med i hållbarhetsarbetet? 

Under eftermiddagen har vi fått den ärofyllda upgiften att ingå i den jury som bedömer bästa lösningen i ett case från verkligheten i arbetet på Scania.

MvH

Christine

One Response

  1. […] och My Tomorrow kommer att hålla i en workshop om Strategiska framtida utmaningar. Läs mer här. Här kan du se lite bilder från […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.