"Det finns nog inget företag som inte jobbar med CSR-frågor…

with No Comments

…däremot är det få som kallar det för just CSR-frågor, säger Lin Lerpold till E24. Lin forskar på området och hävdar också att lyckade företag och ett bra samhälle är beroende av varandara. Ett samhällsansvar är snarare bra för långsiktiga affärer. Lin hävdar också att ansvarstagande kräver en investering men med rätt verktyg skapas på sikt mer intäkter än kostnader.

Fler undersökningar visar att allt fler kunder och medarbetare förväntar sig att företaget ska ta ett större ansvar i samhället än att kortsiktig vinstmaximering. Företag tjänar också på att lyfta fram sina CSR-satsningar, om dessa har en viss kvalité.

I artikeln framgår det inte vilken strategi som är bäst för företagen, om det är att CSR ska stödja en verksamhet som ligger utanför kärnverksamheten eller om man kopplar CSR-arbetet till den egna verksamheten. Jag tycker att den sistnämnde är mycket bättre och roligare att arbeta med. Det är lättare att motivera medarbetare om man kopplar CSR-arbetet till kärnverksamheten.

Eftersom jag ibland använder mig av begreppet ekosystemtjänster så blev började jag fundera om man även kan lägga upp de mänskliga rättviserfrågorna under “människotjänster”?

MvH

Christine

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.