Utbildning

Utbildning:

Räkna ut företagets klimatpåverkan

Torsdag 12 januari kl 9-16

Lär dig att ta kontroll över utsläppen. Företag som mäter klimatpåverkan har lättare att identifiera utsläpp, ta fram kostnadseffektiva åtgärder och följa upp. Med en standardiserad beräkningsmetod är det möjligt att jämföra sig på marknaden och externt rapportera utsläpp rättvist och trovärdigt. Under utbildningen har du möjlighet att lära dig en av världens mest använda metoder* och få handfasta tips på vägen.

Under utbildningen går vi igenom

  • Beräkningsmetodens uppbyggnad och användning
  • Grundjobbet för att samla in företagets data
  • De vanligaste omvandlingsfaktorerna och hur man enkelt hittar dem
  • Övningar med gemensamma beräkningar. Här är du välkommen att ta med företagets egna data att räkna på.

Mål med utbildningen

Tanken med kursen är att deltagaren ska erhålla tillräcklig med information för att själv kunna ta fram och redovisa sin organisations klimatpåverkan.
Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Förstå klimatberäkningars användningsområden
  • Kunna sätta upp generella beräkningsformler
  • Definiera lämpliga systemgränser

Deltagare

Inga förkunskaper krävs.

Anmälan

Anmäl dig här.

Fika och lunch ingår i priset, eventuella allergier och matpreferenser anmäls senast 22 december.

Senaste datum för anmälan till kursen är 22 december 2016.

Anmälan är bindande och avanmälningar senare än 15 dagar före kurs faktureras med fullständig avgift.

Kostnad

Kostnad för utbildning är 4495 kr (exkl moms) då ingår fika och lunch.

Praktisk information

Utbildningen ges torsdag 13 januari 2017, kl 9-16.

Plats: Hotel Scandic, Täby

Näsbyvägen 4, Täby

 

*Green House Gas Protocol – Corporate Standard. En av världens mest använda metoder för klimatberäkning. Den används för att rapportera till bland annat GRI, CDP, Dow Jones Sustainability Index med flera.