FN:s hållbarhetsmål 2030

with No Comments

Utgå från FN:s hållbarhetsmål och ni har 193 länder med er.

FN:s milleniummål närmar sig ett Bäst-Före datum och ska skrivas om. FN:s medlemsländer ska år 2015 anta en agenda för det fortsatta arbetet och sätta nya mål till 2030. Agenda är en aktionsplan för planeten, människorna och välståndet (people, planet and prosperity), förslagen är än så länge 17 stycken mål, där följande tre är exempel som kan vara innovationsskapande och viktiga att känna till:

– Ensure sustainable consumption and production patterns

– Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

– Take urgent action to combat climate change and its impacts (taking note of agreements made by the UNFCCC forum)

2015-Time-for-Global-Action_English