Högerpolitik borde heta vänsterpolitik och tvärtom

with No Comments

MÅNADENS TANKE:

Grunderna i partipolitiken separerar oss människor mer än vad vi förtjänar. Dessutom borde vänsterpolitik heta högerpolitik och högerpolitik borde heta vänsterpolitik. Varför då? Nedan är en tanke på hur det skulle kunna vara…

I videon nedan får vi se hur en riktig hjärna, ser ut inför blotta ögat. Det är tydligt hur delbar den är. När jag ser videon ser jag två extremer, det är den ena sidan av en extrem “New Ageare och flummig personlighet” som illustreras av Jill på scen med utsträckta händer talandes om en fantastisk energi som strömmar igenom hennes kropp och hur hon är ett med allt. Om man upplever att man är ett med allt så kan det ha en känslomässig förklaring till solidaritet och att man vill att alla ska vara med.

I nästa vända byts hjärnhalvan och hon blir den starka individen som rationellt och känslokallt tar sig igenom en stroke genom att slå ett telefonnummer genom att flytta sin förlamade hand med den rörliga för att se vilka siffror som hon har slagit. Den starke individen kan också tycka att solidaritet är viktigt, men det är ju för att det är så logiskt, om jag är solidarisk mot dig så ökar ju sannolikheten att du är solidarisk mot mig.

Nä, jag säger inte att vänstermänniskor är flummiga och högermänniskor är kalla. Jag talar om två extremer som har en förklaring och vi har alla dessa i oss. Frågan är hur kombinationerna ser ut i olika situationer.

Videon är klart sevärd, kanske är det därför den är bland de mest sedda på TED.com

Hon drar själv inte paralleller till partipolitik. Men det gör jag för att få igång en diskussion, jag tror nämligen att denna form av partipolitik inte tillhör framtiden, där det antingen är höger eller vänster. Precis som våra hjärnor har båda, kastas vi mellan dem för att lösa olika situationer. Vi behöver dem och oftast lever vi i någon härlig balans harmoni mellan våra hjärnhalvor. Därför tror jag att det är missledande att välja en sida som den som ska visa vägen, det vill säga; höger eller vänster. Vad tror du?

En tanke från

Christine