MyTomorrowFöretaget

Företaget My Tomorrow grundades år 2009 och består av frilansande miljö- och hållbarhetskonsult Christine Ambell som arbetar med lösningar till:

– FN:s mål om att säkra en hållbar utveckling till år 2030. De globala hållbarhetsmålen (the Global Goals) antogs år 2015 av 193 länder.

I listan nedan är de hållbarhetsmål som ligger närmast My Tomorrows verksamhet, fetmarkerade.

 1. Utrota fattigdom
 2. Utrota hunger
 3. Säkerställa hälsa och välmående
 4. Utbildning av hög kvalitet och möjligheter till ett livslångt lärande
 5. Uppnå jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar och tillgänglig energi
 8. Främja jobb samt ekonomiskt tillväxt
 9. Hållbara infrastrukturer, industrier och innovationer
 10. Minska ojämlikheten mellan länder
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Säkerställa hållbar konsumtion och produktion
 13. Agera omedelbart på klimatförändringarna
 14. Livet under vattnet
 15. Livet på land
 16. Fred och rättvisa, samt starka institutioner
 17. Partnerskapet för att uppnå målen

 

Kunderna

My Tomorrows kunder arbetar mot samma mål.