FöretagetMyTomorrow

My Tomorrow startades år 2009. Syftet var att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, med fokus på hållbar teknologi och innovation.

Eftersom det var ett enmansföretag, fick det heta “My” och inte “Our” Tomorrow. Samtidigt står “My” för individualitet, om jag vill ha en förändring, måste jag arbeta för den och inte lägga över ansvaret på någon annan. Att gräva där man står genomsyrar tanken med företaget, man ska göra det man är bäst på och ändå kunna arbeta för en hållbar utveckling. Det var nämligen inte konsulter som tog fram svensk miljöteknik, det var arbetarna på golvet som gjorde det och det är därför så viktigt att alla får möjlighet att äga hållbarhetsfrågan.

Visionen för år 2030 som My Tomorrow arbetar med är de 17 globala hållbarhetsmålen (the Global Goals), målen genomgick över en miljon konsultationer och antogs av 193 länder år 2015. syftet är att säkra en hållbar utveckling till år 2030.