Om oss → Bakgrund

Bakgrund

Nedan följer några tankar om tillståndet i världen – sådant som insipirerar My Tomorrow!

En dag kommer vi att vara riktigt stolta över den mänskliga utvecklingen, över vad vi har åstadkommit på den här planeten. Men vi är inte där än. 

Att tänka på miljön och generationer framåt är inget nytt. Det som kan anses vara nytt och utmanande är avgränsningen och volymerna. De flesta känner till att vi har en planet, visserligen är den ganska stor, men många resurser är ändliga. Vi får mer vetskap om växande miljöproblem som påverkar våra ekosystem, vår hälsa och tillgång till rent vatten, mat och andra naturresurser. Fördelen är att vi kan påverka många miljöproblem, dels för att vi faktiskt skapat många av dessa.

Vi är ca 7 miljarder människor i världen. Lika många är beroende av den miljö vi har på jorden. Välfärden har ökat de senaste hundra åren och fler människor har tillgång till den. Det är kanske inte längre ren överlevand för dagen som är den största drivkraften. Medelklassen ökar liksom konsumtionen av varor och produkter. Den ökade volymen av resurskrävande produkter kan kopplas till en ökad exploatering och ökade utsläpp.

De senaste åren har klimathotet hamnat på agendan, det har blir en global fråga som företag, politiker och organisationer tagit till sig av världen över. Kanske är det just klimathotet som som flest människor ur ett miljöperspektiv engagerar sig globalt, till exempel ser vi globala folkrörelser som 350.org och Världsnaturfondens Earth Hour. Fördelen med klimatfrågan är att den är starkt kopplad till energi och att den används i stora volymer. På så sätt kan man relatera växthusgaser med andra utsläpp som fosfor, kväve med mera.  Men vi ser också ökade utsläpp av mer toxiska ämnen som redan i mycket små volymer påverkar våra kroppar och förs över till nästa generationer. Den svenska filmen Underkastelsen är ett bra exempel på detta. Våra utsläpp påverkar människors gener i flera generationer och vi utsätts för ökade cancerrisker.
Till exempel har den globala kommunikationen ökat och idag finns det 5 miljarder mobiltelefonabonnenter och 2 miljarder internetanvändare (ITU 2010). Vi kan kommunicera som aldrig förr. Det är minst sagt en spännande värld som vi lever i. Det är inte längre den som har mest pengar eller coolaste titel som påverkar. Med enkla “Likes” kan bra idéer spridas jorden runt på ett dygn. Nätet är även en guldgruva för statistik. Vi kan jämföra utsläpp från olika länder, ta reda på hur många miljonärer det finns i världen, veta hur måna kossor det finns i ett visst land eller vilken sektor som drabbas oftast av korruption.Det kan tyckas vara ett rent storhetsvansinne att tro att man kan påverka en hel planet med 7 miljarder människor. Därför är vi många som ger upp innan vi ens har börjat. På My Tomorrow tror vi på förändring och att små förändringar varje dag kan leda till något större i framtiden. Vi är klart optimistiska och tycker att det är väldigt kreativt och kul att arbeta med miljö- och hållbar utveckling.

Precis som vi har sett en ökad teknikutveckling de senaste femtio åren, vill vi se en en bättre värld för alla på planeten och en ökad hållbar utveckling  de kommande 50 åren. Vi har egentligen inte råd att vänta, dessutom är det väldigt inspirerande och innovationsdrivande att arbeta med hållbar utveckling.

 

*Definitioner på Hållbar Utveckling

Det finns många olika definitioner av begreppet, men den vanligaste är den som finns i FN-rapporten “Vår gemensamma framtid” från 1987, den så kallade Brundtlandrapporten. I den beskrivs hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Naturvårdsverket 2010). Sveriges regering uttrycker sig såhär: Naturens rikedomar ska brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn (regeringen 2010).

Referenser:
National Geographic (2011)
ILO (2010)
ITU (2010)
Regeringen (2010)
Naturvårdsverket (2010)