SM dag 15 – såhär kan man göra mobilen, datorn och kameran miljövänligare

with No Comments

Har du också produkter hemma med en tillhörande sladd? Produkter som är beroende av el? Då finns det ett knep för att göra dem mer lite mer miljövänliga, även efter att du har köpt produkten.

Som konsument kan du genom att välja ditt inköp välja att påverka hur produkten har tagits fram och hur mycket energi den behöver konsumera för att användas. Produkten har kanske en miljömärkning. När du redan har köpt produkten kan du fortsätta att göra den ytterligare miljövänlig genom att bruka produkten på ett energisnålt sätt, men också genom att välja miljövänlig el.

Sagt och gjort. Här ska elbolag bytas. För att hitta ett passande energibolag sattes krav som att företaget endast ska erbjuda förnyelsebar el och att bolaget gärna ska producera elen själv. Dessutom ska företaget vilja fortsätta satsa på förnyelsbar energi och gärna från fler än en förnyelsebar källa (till exemepl vatten, vind och sol). Som metod användes Elbolagsrankningen för 2011  för att hitta de företag som satsar på förnyelsebart och därefter skedde en sållning av de som stämde med ovanstående kriterier.

Pain: Det var lättare att sätta kriterier än att hitta energibolag.

Pleasure: Jag misslyckades med omställningen eftersom jag inte hittade ett bolag som passade och det tog sådan tid att leta. Först någon vecka senare hittade jag ett bolag som verkade helt okej.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.