Analys

Ta reda på vart ni är, då är det lättare att ta nästa steg. 

 • Beräkning av årlig klimatpåverkan, enligt global standard.
  Ca pris: 8 000 – 40 000 SEK, exkl moms* beroende på företagets storlek.
   
 • Analys av en produkts största påverkanssteg.
  Ta kontakt för offert.
   
 • Opartisk granskning av klimatberäkningar, till exempel inför klimatkompensation.
  Pris: 540 kr per påbörjad halvtimme, exkl moms*.
    

 

Rådgivning

När det behövs en hållbarhetstrategi, mätbara klimatmål eller ett bollplank?

 • Bollplank inom hållbar utveckling
  Pris: 480 kr/påbörjad halvtimme, exkl moms*.
   
 • Hållbar upphandling och inköp. Med nationellt framtagna hållbarhetskrav påverkar ni inköpen. Till exempel datorer, städmaterial, transporter med mera.
  Pris: 480 kr/påbörjad halvtimme, exkl moms*.
   
 • Sätt upp vetenskapligt baserade klimatmål.
  Ta kontakt för offert
   

konsult

 

Utbildning

Öka på kunskaperna inom klimatet, Agenda 2030 eller engagera medarbetarna med en skräddarsydd workshop.

 • Inspirationsföreläsning.
  Ta kontakt för offert.
   
 • Klimatberäkningar. Företag som mäter klimatpåverkan har lättare att identifiera utsläpp, ta fram kostnadseffektiva åtgärder och följa upp. Läs mer här.
  Ta kontakt för offert.
   
 • Skräddarsydd workshop anpassat för ert företag
  Ta kontakt för offert.
   

Utbildning

 

 

 

* Exklusive resekostnader