IT-upphandling/förvaltning, Informationssäkerhet & GDPR

Vårt erbjudande

My Tomorrow arbetar med verksamhetsutveckling och regelefterlevnad.

IT-upphandling/förvaltning


My Tomorrow har 15-års erfarenhet av att upphandla IT-tjänster och IT-system samt att arbeta med förvaltning av dessa.

Strategisk Ledning


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Informationssäkerhet


I efterdyningarna av GDPR och med en ökning av IT-attacker inser många bolag att de behöver arbeta mer med informationssäkerhet, My Tomorrow visar vart du ska börja.

Affärsanalys


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Dataskyddsombud/GDPR


Många företag och organsiationer måste ha ett dataskyddsombud vilket My Tomorrow kan leverera som tjänst. Vi kan också ta ett omtag på ditt GDPR arbete eller göra en revision.

Marknadsföringens Framtid


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Martin Grysell

Robert Bennett

VD

Malin Hansell

Anne Smith

Grundare

Vårt team