Räcker det med genmodifierad potatis i Sverige?

with No Comments

Livsmedelsverket informerar att den genetiskt modifierade stärkelsepotatisen Amflora har fått tillstånd att börja odlas i EU. Amflora är den första genetiskt modifierade grödan som fått ett sådant godkännande sedan 1998. Men du kommer inte att få den på din tallrik. Genmodifieringen ger potatisen en annan sammansättning stärkelse än annan matpotatis. Man har stänkt av genen som tillverkar amylos och istället framställs en potatis med nästan bara amylopektin som också finns naturligt i potatisen. Amylopektin kan till exempel användas vid ytbehandling av papper.

Odlingen av genmodifierade grödor har ökat exponentiellt de senaste åren; år 1996 odlades det på 1,7 miljoner hektar och år 2010 var vi uppe i 148 miljoner hektar (källa: ISAAA). I Europa är genmodiferade grödor ett laddat begrepp och utvecklingen går därför mycket mer långsamt här. Men genmodifierade grödor kan vara en mycket viktig aspekt för att vi ska klara av att försörja planetens invånare med mat eller nedbrytning av farliga kemikalier. Jag tycker att det är dags att vi vågar öppna upp för ett öppnare samtal om GMO och inte vara rädda för denna nya vetenskap.

Vågar vi inte prata om fördelarna så kommer vi inte tas på allvar i debatten, det finns även många nackdelar med GMO. Det går att göra en hel del läskiga saker och såklart riktigt coola. Nu är jag inte objektiv, jag har en utbildning i Bioteknik och är totalt såld på denna vetenskap, samtidigt blev jag väldigt skrämd över att vi under utbildningen inte samtalade särskilt mycket om de etiska aspekterna. Därför tror jag att det finns en massa vetenskapsmänniskor därute som kan göra ascoola saker men kan samtidigt inte ta debatten om de etiska aspekterna. Hjälp dem, tala om det och var även beredd på att lyssna. GMO kan ha en viktig roll i en hållbar utveckling. Bilden nedan visar vart det finns GMO idag

(källa: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/executivesummary/)

 

 

MvH

Christine