Den här dagen kan bara sluta bra

with No Comments

Idag ska My Tomorrow få support från proffsen. Vi är riktigt peppade!

Vi ska få hjälp i att bli ännu tydligare med vad vi vill och hur vi ska lägga upp vårt arbete.

Det här kan bara sluta bra.