Den stora känslighetens tid

with No Comments

fetal_1

Det är en komplex biologisk process när en ny människa skapas (då menar jag från att ägget är befruktat). Mycket kan gå fel när de första och viktiga byggstenarna ska sättas samman. Det är därför inte konstigt att det är under den här tiden, som människan är som mest känslig  och utsatt i sin utveckling. Det är också under denna fas som forskarna relativt lite om hur vi påverkas av olika kemikalier.

Endast en liten mängd kemikalier av bly, kvicksilver, flamskyddsmedel, ftalater, organiska bekämningsmedel, eller andra pesticider i livmodern ökar risken för fosterskador som kan påverka generationer framåt. Dessa kemikalier kan skada hjärnans utveckling, leda till fertilitetsproblem, cancer eller allergier. Forskarna tror att ökningen av dessa problem, idag kan härledas till de kemikalier som vi har börjat utsätta oss för. I USA bär var 14:e nyfödd till exempel på nivåer av tungmetaller som kan skada hjärnans utveckling och leda till lägre IQ (Scientific American 2013). En nyfödd kan bära på 200 olika industrikemikalier, föroreningar och bekämpningsmedel. Hur många av dessa kemikalier påverkar fostret, vet forskarna inte så mycket om. Det man vet är att hjärnan och nervsystemets uppbyggnad är väldigt känsligt för störande substanser. Följande artikel från Karolinska Institutet sammanfattar en del av detta

4.4.4-Les-femmes-enceintes_small_0Den gravida kvinnans kropp ansvarar för de första 9 månaderna av människans utveckling. Här ska fostret tryggt ligga skyddat från omvärlden. Ett vanligt råd till gravida kvinnor är att de ska sluta att röka eller att ta droger. De ska att äta nyttigt och undvika viss mat, som fet fisk. Allt för att skydda fostret. Men de vanligaste råden, täcker inte för de kemikalier som jag nämnde i stycket innan. Förutom att ändra kosten bör kvinnan ändra vanor. Några kvinnor får eller tar till sig råd som berör farliga vardagliga- eller arbetsmiljöer. Det kan vara att undvika att tanka bilen, använda målarfärger, vissa rengöringsprodukter, smink eller färga håret under graviditeten.

Men oro kan också vara skadligt för fostret. Därför väljer flera läkare i USA att inte varna gravida kvinnor för kemikalier i mat, produkter eller miljöer som kan vara skadliga (Scientific American 2013). Man menar att kvinnorna har tillräckligt med att oroa sig för fetma, högt blodtryck och för tidigt värkarbete. Dessutom bär kvinnorna redan på många av dessa kemikalier som potentiellt kan skada fostrets utveckling (Tracey J, 2004).

Ska de gravida kvinnorna själva axla bördan av att ändra på sin livvstil för att inte riskera barnets utveckling?  Vem bär ansavaret för att skydda morgonagens generation i detta känsliga skede?

I Sverige skulle jag säga att det är ett outtalat ansvar på kvinnan att inte dricka alkhol under sin graviditet. På flera alkoholflaskor kan man även se en symbol som varnar gravida från att dricka. Kommer vi om några år, se samma varning på flaskor som innehåller Ftalater eller andra hormonstörande ämnen?

MvH

Christine