I starten står kvinnorna

with No Comments

Vi kan vara den första generationen som besegrar extrem fattigdom och den sista som blir hotad av klimatförändringar. Om vi lyckas, är det med stor sannolikhet för att vi gett ytterligare makt och utrymme till flickor och kvinnor. Därför väljer
Project Everyone att lyfta fram kvinnorna under första året av de globala hållbarhetsmålen och släpper en riktig Pepp-video som delats av flera otippade i mitt Facebookflöde.

 

För att nå de globala målen, behöver vi hjälpas åt, männen kan inte löpa maratonlopp på landsvägar och samtidigt låta kvinnorna springa bredvid i skogen bland sly och kärr. Global Goals förklarar en del av de hindren som ska rivas:

År 2030 ska:

  • Barn ha rätt till sin skolgång, idag hindras 32 miljoner flickor att gå i skola
  • Mammor inte behöva dö för att de föder ett barn, idag är dödligheten 0,2 %
  • Representation av kvinnor finnas med i politiska beslut, idag utgörs den politiska makten av  22 % kvinnor
  • Kvinnovåldet vara tillägnat historien, idag har 35 % av världens kvinnor upplevt våld

När Spice Girls släppte sin singel för snart 20 år sedan, var förutsättningarna annorlunda, sedan dess har flickors möjlighet att gå i skola mer än dubblerats, mödrardödligheten halverats, kvinnors politiska makt ökat med sex procent och 15 procent färre kvinnor har upplevt våld. Det har blivit bättre på flera områden, men arbetet är långt ifrån klart.

/C Ambell