My Tomorrow år 2012

with No Comments

En kort sammanfattning av verksamheten år 2012

År 2012 inleds med ambitioner och energi, My Tomorrow tar steget från att vara en egen firma till att bli ett Aktiebolag. I samband med detta söker företaget rådgivning för att ta fram en tydligare strategi och vision. Sökandet går mycket bra och My Tomorrow får hjälp av både PR-byrån PRIME och en grupp utvalda rådgivare.  En del av processen går ut på att utgå från de stora utmaningar vi har i världen idag och hur ett litet bolag kan vara en del av att lösa dessa. 

prime2 SAM_5590
SAM_5604 SAM_5594

Övre raden från vänster: PRIME:s nyanställda och rådgivare Sara Gustavsson. Undre raden: Rådgivare Kurdi Rad, Christine Ambell och rådgivare Ebba Åkerman.

Samtidigt som strategiarbetet pågår har My Tomorrow några mindre uppdrag under våren.

I mars månad sker en stor förändring som påverkar verksamheten mycket. Ägaren av My Tomorrow (Christine Ambell) blir erbjuden en anställning på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH som inte går att tacka nej till, uppdraget är nämligen alldeles för spännande. I samband med detta får även Sara Löfberg anställning på Hand in Hand, en anställning som medför att Sara verkligen kan fokusera på det hon brinner för: mikrolån. Dessa två anställningar innebär en stor förändring för My Tomorrows verksamhet.

Under April månad genomförs projektet Sustainable Makeover. Syftet är att pröva sig fram för att ändra sina vanor till att bli lite mer hållbara. Det handlar om att som enskild individ gå från teori till praktik eller från ord till handling. Genom att prova på en liten förändring varje dag, kan stora förändringar uppnås på lång sikt. Experimentet lyckades och flera av de förändringar som provades på, har nu, flera månader senare, blivit en vana.

kaffebönorhangareskor1korsbar

odlingtvåldisktrasa2eluttag

 Bilder ovan: Utdrag från de olika utmaningar som genomfördes under april månad.

Under sommarmånaderna genomför My Tomorrow ett ärofyllt uppdrag kring ett mycket stort ledarskapspris. Ett antal mindre uppdrag genomförs under hösten, inga nya projekt initieras. I jämförelse med tidigare år genomförs det färre analyser och projekt. De kortare uppdragen är däremot mycket givande och en möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling.

regnlunch

Bilder ovan: Det var helt rätt år att arbeta den här sommaren, eftersom det var en ovanligt blöt och kall sommar. De få dagar som sommaren lyste upp kunde vi äta lunch utomhus tillsammans.

En sektor som är särskilt intressant under året är byggsektorn och vi hoppas på möjlighet att göra uppdrag igen för denna sektor. Främst inom beställning och leverantörrssidan samt avfalllshantering.

My Tomorrow hjälper även till med kommunikationen kring ett antal fantastiska och givande examensarbeten om hållbar utveckling i Moldavien, som utförs av mycket duktiga universitetsstudenter från hela Sverige.

Aslutningsvis vill My Tomorrow tacka alla fantastiska kunder och vänner för 2012!

Med vänlig hälsning

My Tomorrow

genom Christine Ambell