My Tomorrows Atlas

with No Comments

Här samlar vi de bästa kartorna som finns på nätet.

  1. Klimatförändringar
  2. Korruption
  3. Språk
  4. Städer
  5. EU – direktiv
  6. EU – utsläpp

__________________________________________________________________________

1. Här slår klimatförändringarna hårdast

Till år 2100 kommer temperaturen ha ökat med 1-5 °C. Temperaturökningen kommer att slå olika, på olika platser på planeten. Världsbanken har tagit fram en kartsida där vi kan välja mellan två olika scenarion som visar olika utkomster. Här kan vi vilka platser och områden som blir mest drabbade av klimatförändringar.

Jordbruk och tillgång till mat
Klimatförändringarna kommer att påverka jordbruket i tropiska länder tidigare än andra delar av världen, t ex i Indien och delar av Afrika. Här kan du se vart de största förändringar kommer att ske.

Ekonomisk nedgång
Klimatförändringarna förväntas påverka alla former av ekonomier. Men de länder vars ekonomi är byggd och baseras på klimatkänsliga sektorer som jordbruk och kustremsor är de som kommer att drabbas hårdast.

Naturkatastrofer – Här kommer torka och översvämningar att slå till
Världsbanken är den största finansiären för katastrofhjälp och återuppbyggnad och dess katastrofportfölj har växt stadigt. Här kan du se vart katastrofer med olika sannolikheter kommer att inträffa.

Kommentar: Kartorna är snygga, stilrena och detaljrika

 __________________________________________________________________________

2. Korruption

Transparency International har tagit fram en interaktiv sida för att visa korruption i världen. Visste du till exempel att Sverige är en av de 6 länder som har minst korruption i världen? Korruption i den offentliga sektorn är ett allvarligt problem och med kartans hjälp kan vi se i vilka länder korruption är en självklarhet i vardagen.

 

 

 

 

 

 

Film om korruption 

__________________________________________________________________________

3. Språk i världen

 Här är planetens stora städer. Men vilka kommer att växa inom snar framtid ock vart finns den äldre befolkningen? Konsultföretaget McKinsey & Company har tagit fram en visualiserande sida som bär på berättelser om våra största

 

__________________________________________________________________________

4.  Morgondagens storstäder


Här är planetens stora städer. Men vilka kommer att växa inom snar framtid ock vart finns den äldre befolkningen? Konsultföretaget McKinsey & Company har tagit fram en visualiserande sida som bär på berättelser om våra största städer. Det är här vi kommer se en ekonomisk tillväxt.

 

 

 

__________________________________________________________________________

5. EU:s utveckling av direktiv

Här kan du se antal direktiv, förordningar, rättsakter med mera inom EU från 50-talet fram till idag. Det är ingen karta men ändå väldigt informationsrik. Klicka här.

 

__________________________________________________________________________

6. Vart sker utsläppen i EU?

Klicka här för att komma till skaparens hemsida eller pröva dig fram nedan.

 

__________________________________________________________________________

Tipsa gärna om fler kartsidor. Vill du bli bättre på att komma ihåg länder? Testa det här spelet