Naturens fyra myter ger perspektiv

with 1 Comment

Skiljer sig uppfattningen om hållbar utveckling inom etik, värderingar, kultur, filosofi och politik? Hur ser du på miljöfrågorna och naturen?

Att miljöfrågorna upplevs som olika viktiga för var och en, har du säkert erfarenhet av. Genom att illustrera olika perspektiv på naturen är det lättare att förstå var och ens perspektiv innan man börjar en diskussion. Nedan ser du en beskrivning av naturens fyra myter, de fyra bilderna illustrerar ett klot som rör sig i ett landskap.

nature as

Bilden ovan beskriver följande:

 1. Nature as benign – naturen som godartad
  Naturen är fölåtande, det spelar ingen roll hur hårt vi går på den, naturen kommer alltid att återställa sig själv (oavsett hur hårt vi skjutsar iväg klotet).  Man ser på naturen som att det lever i ett jämnviktssystem som är orrubbart. De som dras åt det här perspektivet kan tro starkt på den fria marknadens och exempel på företag och personer som kan tolkas dra åt det här hållet är oljeföretag och George Bush.
 2. Nature as ephemeral (fragile) – naturen som kortlivad (skör)
  Naturen är mycket oförlåtande och ett känsligt system där minsta påverkan kan få systemet att kollapsa (en knuff på klotet gör att det försvinner). Man ser på naturen som att det är mycket skört och måste bevaras.  Exempel på organisation som kan tolkas dras åt det här hållet är Greenpeace.
 3. Nature as perverse/tolerant – naturen som avvikande/tolerant
  Naturen är förändelig men ändå statisk. Det går att gå på och förändra naturen (stöta till klotet) men man måste vara försiktig så att man inte stör naturen för mycket och går över gränsen (stöter klotet över kanten) för då finns ingen återvändo (likt myt nummer 2). Exempel på personer och organisationer som kan tolkas dras åt det här hållet är experter inom IPCC, vetenskapliga experter och personer är Johan Rockström som forskar om planetens gränser (planetary boundaries).
 4. Nature äs capricious – naturen som oberäknelig
  Naturen har inget mönster eller reglerande system. Det är rent lotteri om vad som händer och människan har ingen möjlighet eller kraft att påverka den. De personer som dras åt det här hållet kan vara extremt religösa människor som tror att ödet ändå bestämmer över naturen eller personer som ser att dommedagen är nära.

MvH

Christine

One Response