FöretagetMyTomorrow

Just nu vilar My Tomorrow, arbetet för miljö och hållbar utveckling pågår såklart. Men inte just här, precis nu. Ta kontakt om du vill veta mer.

 

My Tomorrow grundades år 2009. Syftet var att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor, med fokus på hållbar teknologi och innovation, samt de mjukare frågorna däremellan eftersom de tekniska lösningar oftast redan finns.

Varför “My” Tomorrow?
Att börja med sig själv och gräva där man står genomsyrar tanken med företaget, man ska göra det man är bäst på och ändå kunna arbeta för en hållbar utveckling. Till exempel var det inte konsulter som tog fram den svenska miljötekniken som vi idag är så stolta över, det var arbetarna på golvet som gjorde det och det är därför så viktigt att alla får möjlighet att äga hållbarhetsfrågan. Arbetarna tog fram tekniken för att deras by och sjöar blev påverkade av utsläpp från fabriken de också arbetade i.

Vision
My Tomorrows vision för år 2030 är de globala hållbarhetsmålen (the Global Goals); framtagna av världens ledare och har genomgått en miljon konsultationer och antogs av 193 länder år 2015. syftet är att säkra en hållbar utveckling till år 2030.