Rework the world

with No Comments
reworklogga

Tällberg Foundation – Rework the world Rework the world syftar till att mobilisera unga människor kring nya initiativ som skapar jobb och främjar hållbarhet. My Tomorrow var på plats under forumet i Leksand där unga och gamla från hela världen deltog. Innan forumet var vi delaktiga i referensgruppen för Rework the world.