Så hjälpte proffsen My Tomorrow

with 1 Comment

Nu har My Tomorrow fått support från världens mest prisbelönta PR-byrå, PRIME. VD:n själv; Carl Fredrik bjöd in My Tomorrow som case till avslutningsdagen av en två veckors lång utbildning för nyrekryterade. Vilket gäng, vilken energi och vilka bra idéer de tog fram!

Prime
Carl Fredrik, Axel och Nick

Gruppen fick ta del av några av våra utmaningar, bland annat;

  • Hitta en tydligare nisch bland hållbarhetskonsulter (My Tomorrow ska kunna hitta nya affärsmodeller inom hållbarhetsbranschen)
  • Kunna mäta resultat på ett trovärdigt sätt (som kan komplettera ett företags egna certifieringssystem)

Jag fick frågor om vad hållbar utveckling egentligen är, hur vi arbetar med det och vad det innebär konkret. Några konstaterade också att My Tomorrow mer lät som en ideell förening än ett företag. Sen satte arbetet igång och avslutningsvis presenterades fyra stycken koncept för My Tomorrow.

Att My Tomorrow kan ta fram en egen nisch inom hållbarhetsbranschen har jag inte tvivlat en sekund på, men att nu få proffssupport i hur det ska konkretiseras och hur vi ska använda oss av den kunskap som finns inom företaget var verkligen guld värt, det är lätt att bli hemmablind och därför är det viktigt att orientera sig utifrån andra perspektiv. PRIME är ett PR-företag som själva har lyckats hitta sin nisch bland PR-byråer och därför kändes deras idéer extra trovärdiga.

På flera punkter kan My Tomorrow bli mer konkreta och målfokuserade. En grupp presenterade en processbild för verksamheten som jag tyckte mycket om och en annan grupp presenterade ett utbildningskoncept som stämmer mycket väl överens med det som My Tomorrow redan har börjat skissa på innan jul med inspiration från boken ”Passion and Purpose”. Efter workshopen kom några av deltagarna fram till mig och gav ännu fler tips och berättade att de verkligen trodde på My Tomorrow. En av dessa var Sofia Hellstone som även efterfrågade ännu större tydlighet; ”här är jag och jag gör det här”.

Avslutningsvis vill vi på My Tomorrow rikta ett stort tack till alla idéer som togs fram! Kartbilden känns tydligare nu, med de perspektiv och all den feedback som vi fick från så många personer, det är ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete för att påskynda en hållbar utveckling!

Med vänlig hälsning

Christine

”It’s not who you are underneath. It’s what you do, that defines you”

One Response

  1. […] en tydligare strategi och vision. Sökandet går mycket bra och My Tomorrow får hjälp av både PR-byrån PRIME och en grupp utvalda rådgivare.  En del av processen går ut på att utgå från de stora […]