Såhär får ni systematik i miljöarbetet

with No Comments

De här frågorna bör organisationen besvara under första året/åren av sitt miljöarbete. Frågorna ställs i följande ordning.

 1. Hur påverkar vi miljön?
 2. Hur ser vi på miljön?
 3. Vad ska förbättras?
 4. Hur ska vi gå tillväga?
 5. Vem gör vad?
 6. Hur går miljöarbetet?
 7. Hur sker redovisning?
 8. Hur ska vi förbättra oss?

Därefter kan det räcka med att göra om frågorna 3-8 varje år.  Frågorna är kopplade till följande arbete (där frågan “1. Hur påverkar vi miljön” motsvarar arbete “1. Miljöutredning: …” och så vidare):

 1. Miljöutredning: Undersök organisationens miljöpåverkan
 2. Miljöpolicy: Upprätta en policy där synen på miljöarbete och åtagande formuleras
 3. Operativa mål: Sätt konkreta miljömål inom en viss tidsperiod
 4. Handlingsplaner: Utforma en handlingsplan som visar hur policy och mål ska nås
 5. Genomförande: Fördela ansvar och resurser så att handlingsplanen kan genomföras
 6. Uppföljning: Genomför en miljörevision
 7. Redovisning: Redovisa miljöarbetet, gärna med mätbara mål som går att jämföra över tid och med andra organisationer i liknande sektor
 8. Kontinuerlig förbättring: Utvärdera resultatet och ta fram förbättringar och nya mål