Svenska ekodemiker

with No Comments

I lördags hade jag äran att tala inför några av Sveriges mest miljöengagerade studenter från Sveriges olika högskolor. Det var nätverket Svenska Ekodemiker som hade rikskonferens. Jag var inbjuden som alumni för att berätta om min karriär och det skulle gärna vara inspirerande och givande.

För mig var det väldigt kul att få en sådan inbjudan och jag kände att jag hade tusentals olika erfarenheter som jag ville dela med mig av. Men jag fick begränsa mig lite och det var inte bara jag som talade. Vi diskuterade värderingar, drivkrafter, ledarskap, studentrepresentation och ekonomi. Jag lärde mig själv en hel del och blev väldigt glad över att det fanns ett sådant engagemang bland deltagarna.

Något som gjorde mig lite besviken var att högskolorna fortfarande verkar ha svårt att närma sig uppgiften om att föra in hållbar utvecklingen i utbildningen. Något som stått med i Svensk högskolellag ett par år.

Martin Karlsson från Abnovo var också inbjuden för att tala om sin karriär. Det var väldigt kul eftersom han var den som certifierade miljöstationen i Abisko som jag blev väldigt inspirerad av i vintras och bloggade om på Growyn Green. För oss var det intressant att diskutera val av utbildning, vi har båda valt att arbeta med miljö och hållbar utveckling men han har ett stort fokus kring psykologi och jag kring ingenjörskonsten.

 

 

MvH

Christine